Nailympia 2019

Tere tulemast Nailympiale

Nailympia on tänapäeva maailma üks juhtivaid ja mainekamaid professionaalseid küünevõistlusi. 
Nailympia on kuulutatud erapooletuks foorumiks, kus tooted ja kaubamärgid ei konkureeri.

Võistlusel hinnatakse oskusi ja loomingulisust. Kõik oskuste tasemed on esindatud – aja jooksul välja kujunenud hindamissüsteemis on säilitatud esialgne põhimõte, et kogu hindamine toimub pimemeetodil ja kohtunikul ei ole aimu, kelle tööd ta hindab ning kõiki kategooriaid hinnatakse samaaegselt ja samal viisil. Kohtunikel ei ole ettekujutust, millist kategooriat või võistlejat nad hindavad. See hoiab süsteemi ausa ja võrdsena. See tähendab lisaks, et I tase (Division) võistleja võib võita kõrgema punktisummaga, kui eelmistes tasemetes on nähtud. Sellest ilmneb taas, et oskusi ja loomingulisust hinnatakse nii, nagu need on väärt.

Mis on Nailympia ja kuidas see alguse sai?

Nailympia sai alguse võistlusest The Nail Olympics USA, mis toimus Las Vegases aastal 2001. Võistluse korraldajad oli IBD esindajad Lee Tomlinson ja Dianne D’Agnolo ning James Johnson Too Much Fun’ist ja David Daniel ning Danny Halle EZ Flow’st. Uue võistluse kontseptsioon oli lihtne – see pidi olema erapooletu ja mitte suunatud toodetele. Kõigi jaoks ausa võistluskeskkonna loomiseks leppisid nende kolme kaubamärgi esindajad kokku, et võistlejad saavad kasutada kõiki süsteeme või kaubamärke ning nad jaotatakse sobivatesse tasemetesse oskuste ja kogemuste alusel. Kategooriad säilitavad iga võistluse ajal anonüümsuse ja hindamine toimub sellisel viisil, et iga võistlejat hinnatakse vaatamata oskuste tasemele täpselt samamoodi. Alles hindamise järel jagatakse võistlejad oma õigetesse kategooriatesse. Selline originaalne toimimisviis jääb kasutusele ka tulevikus.

Nailympia maine põhineb faktil, et selle korraldajad on ettevõtted ja isikud, kes ei esinda ühtki toodet. Alex Fox, kes on võistluse korraldaja alates selle viimisest Londonisse aastal 2005, on ajakirja Scratch peatoimetaja. Austraalia võistlust korraldab Reed Exhibitions Sydneys ja USA võistlust korraldab Texases Athena Elliot The Best Lil’ Nail Schow.

Võistluse populaarsuse kasv üle kogu maailma tuleneb otseselt sellest, et kohtunikeks on palutud oma ala juhtfiguurid ja eksperdid. Otsustajateks on oma ala rahvusvahelised eksperdid, kellel on omal maal piisav kogemus, teadmised ja maine. Kohtunike hulka kuuluvad stabiilsuse huvides samad eksperdid, kuid igal aastal lisandub ka uusi eksperte, et tagada kohtunike erapooletuse säilimine.

Võistlus on kujunenud omamoodi mekaks neile, kes otsivad rahvusvahelist tunnustust oma alal.